Biblioteca Judeţeană "Antim Ivireanul"Colegiul Național "Mircea cel Bătrân"Colegiul Național "Alexandru Lahovari"Filarmonica "Ion Dumitrescu"Galeriile de artă "Artex"Judecătoria Râmnicu VâlceaTribunalul VâlceaStatuia IdependențeiMuzeul de artă "Casa Simian"Muzeul de istorieCasa Memorială "Anton Pann"Parcul "Zăvoi"Parcul "Mircea cel Bătrân"
Biblioteca Judeţeană "Antim Ivireanul"Colegiul Național "Mircea cel Bătrân"Colegiul Național "Alexandru Lahovari"Filarmonica "Ion Dumitrescu"Galeriile de artă "Artex"Judecătoria Râmnicu VâlceaTribunalul VâlceaStatuia IdependențeiMuzeul de artă "Casa Simian"Muzeul de istorieCasa Memorială "Anton Pann"Parcul "Zăvoi"Parcul "Mircea cel Bătrân"

Despre proiect

Proiectul "PROMOVAREA POTENŢIALULUI TURISTIC CULTURAL ŞI DE AGREMENT LA NIVELUL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA" a fost depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 - "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului", Domeniul Major de Intervenţie 5.3. "Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică".

Acest proiect se implementează în baza Contractului de finanţare nr. 3339/31.07.2012, finanţat prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în calitate de Organism Intermediar pentru Turism, în numele şi pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 şi Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea, în calitate de Beneficiar.

Proiectul “PROMOVAREA POTENŢIALULUI TURISTIC CULTURAL ŞI DE AGREMENT LA NIVELUL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA“ îşi propune ca obiectiv general dezvoltarea durabilă a Municipiului Râmnicu Vâlcea. Acest lucru presupune îmbunătăţirea continuă a modului de promovare a resurselor turistice antropice de la nivelul municipiului, atragerea de noi turişti prin diversificarea şi utilizarea unor modalităţi moderne de promovare a produsului turistic la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea (portal web, publicitate outdoor, prezentări multimedia pe DVD-uri). Totodată, presupune promovarea coerentă şi unitară a monumentelor culturale şi locurilor de agrement cu ajutorul unor strategii de marketing, în vederea creşterii atractivităţii şi îmbunătăţirea vizibilităţii municipiului Râmnicu Vâlcea ca destinaţie turistică.

RÂMNICUL DE ODINIOARĂ

Piața din Vâlcea

"Umorul, gluma, ironia, plăcerea de a lua pe alţii în deriziune sînt trăsături recunoscute poporului român. La piaţă, aceste trăsături ies la iveală cu o bucurie crudă, cu o dezlănţuită poftă şi fervoare. Îmi amintesc de piaţa oraşului de odinioară, pe care o străbăteam în lung şi în lat de cîte ori mă trimiteau... " mai departe

RÂMNICU VÂLCEA ÎN IMAGINI

Piața din Vâlcea
Turism la Ramnicu Valcea