Lansare de carte – Suntem ceea ce trecutul a sădit în noi, autor Marian Pătraşcu – Chircuţ

Adaugat la 2018-06-22

Vineri, 22 Iunie 2018, ora 17:00, în sala de festivităţi a Bibliotecii Județeane Antim Ivireanul, are loc lansarea de carte:

„Suntem ceea ce trecutul a sădit în noi”

, autor Marian Pătraşcu – Chircuţ

“Întoarcerea în trecut, din această perspectivă, este un exercițiu de naștere spirituală, având un rol terapeutic. Eroul-nara- tor, Oara, Mărian, etc., sunt, indiscutabil, personaje memorabile, caractere revelatoare pentru condiția umană. Alte personaje suge- rează o maladie morală a actualității, și ele sunt reprezentate de politicienii timpului, acestea având darul de a mistifica realitatea, realul, pentru a le domina. Imprevizibil este autorul și în localiza- rea povestirilor.
Ele se mută de prin părțile Loviștei, la Iași sau București, Sibiu sau Cluj, China, Grecia sau Italia, suprapunându-se sau doar alter- nând, poate și sub influența lecturilor din proza modernă, dar, nu mai puțin, din perspectiva unei tehnici noi, personale, autorul încercând să gândească în alt mod, mai profund, în intenția de a pune ambiguitățile și cirumstanțele, într-o perspectivă epică sem- nificativă, dar nesupusă canoanelor și șabloanelor. Am zice, în încheiere, că Suntem ceea ce trecutul a sădit în noi este o carte-expe- riment remarcabilă, cu piese narative profunde și originale, admirabil scrise unele”.

Florentin SMARANDACHE

Programul manifestării:

 • Binecuvântare: Pr. Nicolae STATE-BURLUȘI;
 • Cuvânt de întâmpinare: reprezentantul BJAI Vâlcea;
 • Vor exprima opinii despre carte și despre autor:
  • Ion SOARE – moderator
  • Doru MOŢOC
  • Nicolae STATE-BURLUȘI
  • Mihai SPORIȘ
  • Dumitru ZAMFIRA
  • Marinela CAPȘA
  • Ion MICUȚ
  • Ioan St. LAZĂR
  • George ACHIM
  • Petre CICHIRDAN
  • Ștefan STĂICULESCU
 • Opinii din auditoriu
 • Cuvântul autorului

Repere biografice Marian Pătraşcu:

 • Născut la 1 ianuarie 1953 în localitatea Grebleşti, din judeţul Vâlcea.
 • Absolvent al Facultății de Chimie şi Inginerie Chimică din Institutul Politehnic Iaşi (1977), și a trei cursuri postuniversitare.
 • A lucrat în cercetare, ultima funcție înainte de pensionare fiind aceea de șef de laborator, și, o scurtă perioadă de timp, în proiectare.
 • În plan profesional, este autor sau coautor a 16 lucrări știinţifice publicate în reviste de specialitate, 22 de brevete de invenţie, 66 de comunicări prezentate la diverse manifestări ştiinţifice, inclusiv peste hotare (1981: Kaluș, Ucraina, fosta URSS, Primul Congres pentru PVC al Țărilor Membre CAER; 1995: Beijing, China, Institutul de Cercetări Chimice – Vizită de lucru; 1998: Halkidiki, Grecia – Primul Congres de Chimie al Țărilor din Sud-Estul Europei) şi 198 de lucrări tehnico-economice (referate de lucrări, procese tehnologice, studii de literatură tehnică, manuale de recepturi și sortimente de PVC-suspensie etc.).
 • În plan cultural, este autorul a peste 200 de articole, studii şi texte literare publicate în diferite ziare şi reviste, al monografiei comu- nei Câineni, judeţul Vâlcea (2008, coautor – Nicolae Daneș), al unui vo- lum de povestiri auto-biografice (Condamnat la viaţă, 2009), al unui ro- man neconvenţional (Viaţa ca o provocare, 2010), al unei antologii pu- blicistice acoperind perioada 1990-2010 (America e de vină, trăiască America!, 2010), al unui microroman (Oameni şi câini, 2011) şi al unor capitole şi subcapitole din Enciclopedia judeţului Vâlcea – vol. I (2010) – vol. II (2012) şi vol. III (în curs de apariție).
 • Este membru sau membru-fondator al unor ONG-uri profesi- onale (Societatea de Chimie, Societatea Inventatorilor din România – Filiala Vâlcea, președinte) sau culturale (Societatea Națională Independentă a Persoanelor cu Dizabilități – SNIPD – Vâlcea, secretar; Asociația Pons Vetus pentru Dezvoltarea Țării Loviștei, vicepreședinte; Societatea Culturală Anton Pann Râmnicu Vâlcea, Forumul Cultural al Râmnicului, Asociația Cultul Erilor – Filiala Vâlcea), fiind inclus în diverse dicționare literare și antologii colective. Activează în cadrul Cenaclului Literar-Artistic PETALE al SNIPD Vâlcea.